Monitoring modernisering secundair onderwijs

De Vlor bereidt een advies voor over de onderzoeksvragen die aan de basis liggen van het screeningsinstrument voor de monitoring van de modernisering secundair onderwijs. Met dat instrument wil de overheid nagaan welke keuzes jongeren en hun ouders maken in het vernieuwde studieaanbod. Hoe verloopt hun loopbaan doorheen het secundair onderwijs en op de overgangen lager-secundair en secundair-hoger onderwijs? Welke tendensen kunnen we daarin onderscheiden en wat leren we daaruit? Hoe verhoudt dat zich tot de doelstellingen van de modernisering?