Advies over het masterplan hervorming secundair onderwijs

De Vlor bracht advies uit over het masterplan van de Vlaamse Regering voor de hervorming van het secundair onderwijs. De raad vindt het positief dat er een plan is en staat achter de marsrichting die het aangeeft voor onderwijsinnovatie. Hij ziet echter nog heel wat punten die nog verder moeten worden uitgewerkt in overleg met de onderwijsactoren.

Reële kansen voor vernieuwing

De Vlor vindt dat de voorstellen uit het masterplan reële kansen bieden voor een vernieuwing van het secundair onderwijs door de gemeenschappelijke stam in de basisvorming in de eerste graad gecombineerd met specifieke sets voor de A- en B-stroom, door de reductie van de basisopties, door de versterking van de differentiatiemogelijkheden in de eerste graad. De matrix is een goed denkkader om het aanbod te objectiveren. Maar de raad betreurt dat de ambitieuze doelstelling uit de oriëntatienota om studiekeuzes uit te stellen niet is behouden als een uitgangspunt.

Nog veel onduidelijkheden

Bijna alle punten van het masterplan moeten nog verder worden uitgewerkt. Bovendien heeft de Vlor bij heel wat maatregelen nog vragen ter verduidelijking. De raad hoopt dat de overheid in de gesprekken van de komende weken en maanden die onduidelijkheden uitklaart. Om een definitief oordeel te kunnen vellen over het masterplan, zijn ook de implementatievoorwaarden cruciaal.

Meer dan een structuurhervorming

Het masterplan schenkt weinig aandacht aan de B-stroom en aan de samenhang tussen alternatieve leerwegen en het voltijds secundair onderwijs. De Vlor vraagt om verder te overleggen over een positieve en kwaliteitsvolle visie over het beroepsgericht onderwijs.

Basisonderwijs

Een hervorming van het secundair onderwijs begint in het basisonderwijs. Het masterplan bevat dan ook heel wat maatregelen voor het basisonderwijs. De Vlor vindt dat ze te eenzijdig zijn bedacht vanuit de doorstroming naar het secundair onderwijs. De Vlor vraagt om de hervormingen in het basisonderwijs uit te denken op basis van een ontwikkelingsgerichte en geïntegreerde visie op kinderen.

Download hier het volledige advies (PDF, 662.76KB)