Financiering volwassenenonderwijs

De Vlaamse Onderwijsraad zal zich op eigen initiatief buigen over de financiering van het volwassenenonderwijs en mogelijke knelpunten die daarbij naar boven komen.