Eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen

Minister Ben Weyts vroeg aan de Vlor om een advies uit te brengen over de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Om meerdere perspectieven weer te geven in het advies, beveelt de minister aan om het advies samen met de SERV uit te brengen en om in overleg te  gaan met de leden van de ontwikkelcommissies en de valideringscommissie.