Concept van eindtermen en ontwikkelingsdoelen, een stand van zaken

De Vlaamse Onderwijsraad heeft de minister van Onderwijs en Vorming een stand van zaken bezorgd over de thematiek van eindtermen en ontwikkelingsdoelen.

Het concept van de eindtermen en specifieke eindtermen als kwaliteitsstandaarden voor het onderwijs staat onder druk. Er zijn nieuwe maatschappelijke en onderwijskundige klemtonen en tendensen die men eventueel in de eindtermen en ontwikkelingsdoelen wil integreren. Er is bijv. de invloed van het debat over de opvang van leerlingen met specifieke onderwijs - en opvoedingsbehoeften. Of de grotere aandacht voor competentieontwikkeling.

De werkgroep Eindtermen startte vorig jaar besprekingen over het concept. Hij heeft een overzicht opgesteld van de diverse invullingen van het concept eindtermen en ontwikkelingsdoelen op verschillende niveaus en sectoren. Hij reflecteerde ook over de functies die kwaliteitsstandaarden vervullen in het Vlaamse onderwijs en hij maakte een omgevingsanalyse van relevante nieuwe ontwikkelingen sinds 1991. Aan die stand van zaken zijn acht kernboodschappen toegevoegd.

Download hier het volledige advies (PDF, 122.6KB)