Advies over wijzigingsvoorstellen voor modulaire structuurschema's in het OSP