Advies over voorstellen van voorlopige modulaire structuurschema's secundair OSP (2004)

Zoals elk jaar adviseert de Raad Volwassenenonderwijs over de aanvragen om in het secundair onderwijs voor sociale promotie bestaande voorlopige modulaire structuurschema's te wijzigen of nieuwe schema's in te voeren. De centra voor volwassenenonderwijs dienen die aanvragen in bij de administratie Permanente Vorming van het departement Onderwijs. Eens goedgekeurd gelden de structuurschema's voor alle centra die de modulaire opleiding aanbieden.

Dit advies over de volgende voorlopige modulaire structuurschema's:

Studiegebied Fotografie

  • Fotografie TSO3: een bijkomende module ‘Specialisatie digitale video' met 2 eenheden.
  • Studiegebied Handel

  • Secretariaat Talen TSO3: schrappen van een module vreemde taal 2.
  • Studiegebied Land- en tuinbouw

  • Tuinbouw BSO3: aanvulling met een module ‘Tuinontwerper' van vijf eenheden.
  • Studiegebied Meubelrestauratie en houtsnijden

  • Meubelstofferen BSO3: technische aanpassingen aan de instapvoorwaarden en vakkenconcordantie.
  • Daarnaast waren er technische correcties aan de structuurschema's van de opleidingen Informatica - computer- en besturingssystemen en netwerken TSO3 (Handel), Dameskappen BSO3 en Herenkappen BSO3 (Lichaamsverzorging).

    Download hier het volledige advies (PDF, 65.78KB)