Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren keurt de inhoud goed van de voorgestelde nieuwe opleidingsprofielen voor het leergebied wiskunde van de basiseducatie. Hij vraagt wel om voor de goedkeuring ervan de bepalingen en procedures van het nieuwe decreet volwassenenonderwijs te respecteren.

De aangepaste opleidingsprofielen wiskunde betekenen een grote verbetering ten opzichte van het bestaande opleidingsprofiel. Zij bieden veel meer inhoudelijke en organisatorische flexibiliteit. Daardoor zal de basiseducatie beter en soepeler kunnen inspelen op relevante leervragen van cursisten of derden en de modulaire cursussen meer op maat kunnen organiseren. De inhoudelijke aanpassingen gebeurden op basis van bemerkingen van lesgevers in de basiseducatie. Het inspectierapport over de eerste fase van de modularisering van de basiseducatie vormde de aanleiding voor de wijzigingen.

De raad stelt echter vast dat de voorstellen niet altijd rekening houden met het nieuwe decreet volwassenenonderwijs van juni 2007. Er wordt onder meer een ‘referentiekader' voorgesteld en er is sprake van zowel eindtermen als van basiscompetenties. Het begrip ‘basiscompetenties' is volgens het decreet volwassenenonderwijs echter niet van toepassing op het leergebied wiskunde in de basiseducatie. Bovendien legt de overheid ofwel eindtermen vast voor een opleiding ofwel basiscompetenties.

De Vlor raadt de overheid aan om de mechanismen van het decreet volwassenenonderwijs te gebruiken om de voorstellen van opleidingsprofielen te laten sporen met de bepalingen van het nieuwe decreet; en bijvoorbeeld aanpassingen en schrappingen van eindtermen voor te leggen aan het Vlaams Parlement. Hij vindt het belangrijk dat de samenhang van fundamentele principes en procedures die nu in het decreet volwassenenonderwijs aanwezig is, behouden blijft.

Download hier het volledige advies (PDF, 197.66KB)