Advies over voorstellen tot aanpassing voorlopige modulaire structuurschema's OSP

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren adviseert jaarlijks over voorstellen van voorlopige modulaire structuurschema's voor het onderwijs voor sociale promotie. Deze voorstellen gaan uit van de centra voor volwassenenonderwijs zelf.

Eens de overheid de schema's goedkeurt, gelden ze voor elke instelling die de opleiding modulair aanbiedt. Een eventuele vorige versie blijft wel nog een jaar geldig. Voor 31 mei moet het departement Onderwijs melden of het een voorstel wel of niet aanvaardt of de centra inlichten over de verdere procedure. Zonder bericht beschouwt men ze als goedgekeurd.

Alle voorstellen gaan over aanpassingen of technische correcties van bestaand structuurschema's. Ze kregen allemaal een gunstig advies.

Download hier het volledige advies (PDF, 50.2KB)