Advies over voorlopige modulaire structuurschema's in het secundair OSP (2006)

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren adviseert jaarlijks over voorstellen van voorlopige modulaire structuurschema's voor secundair onderwijs voor sociale promotie. Deze voorstellen gaan uit van de centra voor volwassenenonderwijs zelf.

Eens de overheid de schema's goedkeurt, gelden ze voor elke instelling die de opleiding modulair aanbiedt. Een eventuele vorige versie blijft wel nog een jaar geldig. Voor 31 mei moet het departement Onderwijs melden of het een voorstel wel of niet aanvaardt of de centra inlichten over de verdere procedure. Zonder bericht beschouwt men ze als goedgekeurd.

Alle voorstellen kregen een gunstig advies, behalve de opleiding Meubelmakerij BSO3, waarover de raad nu geen advies heeft uitgebracht.

Download hier het volledige advies (PDF, 51.41KB)