Advies over voorlopige modulaire structuurschema's in het secundair OSP (2005)

De Raad Volwassenenonderwijs onderscheidt in dit jaarlijks advies steeds twee groepen van voorstellen van voorlopige modulaire structuurschema's:

 • Aanpassingen aan bestaande structuurschema's
 • Nieuwe voorlopige modulaire structuurschema's

Dit jaar is er evenwel een derde groep, namelijk voorstellen die de raad eerder al adviseerde volgens art. 15 van het decreet volwassenenonderwijs, en die de centra nu zelf ter advies voorleggen om een snelle(re) implementatie mogelijk te maken.

Eens de overheid de schema's goedkeurt, gelden ze voor elke instelling die de opleiding modulair aanbiedt. Een eventuele vorige versie blijft wel nog een jaar geldig. Voor 31 mei moet het departement Onderwijs melden of het een voorstel wel of niet aanvaardt.

Dertien voorstellen in het kader van art. 15 van het decreet volwassenenonderwijs keurde de raad al eerder goed. Het gaat over opleidingen in de studiegebieden Algemene vorming, Kant en Mechanica-elektriciteit.

Daarnaast beoordeelde de raad verschillende voorstellen voor aanpassingen aan bestaande modulaire structuurschema's positief:

 • Fotografie TSO3
 • Informatica-toepassingssoftware TSO3
 • Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO3
 • Lederbewerking BSO3
 • CAD TSO3

Tenslotte gaf de raad ook advies over een reeks nieuwe voorstellen:

 • Assistent podiumtechnicus BSO3
 • Informatica-toepassingssoftware-verlengd TSO3
 • Informatica-toepassingssoftware-verkort TSO3
 • Medisch secretariaat TSO3
 • Podiumtechnicus TSO3
 • Restauratievakman meubelen BSO3
 • Meubelsnijwerker-ornamenteur BSO3
 • Agogische bijscholing TSO3
 • Technische bijscholing voor de welzijnssector BSO3
 • Hotel TSO3

De raad stelde zijn advies uit over een reeks voorstellen voor BSO-opleidingen die in de plaats zouden komen van het bestaande schema Hotelbedrijf BSO3.

Download hier het volledige advies (PDF, 77.48KB)