Advies over voorlopige modulaire structuurschema's in het hoger OSP (2005)

De Raad Volwassenenonderwijs beoordeelde verschillende voorstellen van nieuwe en gewijzigde voorlopige modulaire structuurschema's voor het hoger onderwijs voor sociale promotie. Eens de overheid de schema's goedkeurt, gelden ze voor elke instelling die de opleiding modulair aanbiedt. Een eventuele vorige versie blijft wel nog een jaar geldig. Voor 31 mei moet het departement Onderwijs melden of een het voorstel wel of niet aanvaardt. Nadien beschouwt men ze als goedgekeurd. Het moratorium op de ontwikkeling van voorlopige structuurschema's is opgeheven.

Download hier het volledige advies (PDF, 73.85KB)