Advies over opleidingsprofielen secundair volwassenenonderwijs

De Vlor adviseerde de voorstellen van opleidingsprofielen uit de clusters Hout (Machinaal houtbewerker, Werkplaatsbinnenschrijnwerker, Binnenschrijnwerker, Werkplaatsbuitenschrijnwerker, Buitenschrijnwerker, Meubelmaker-interieurelementen, Interieurbouwer, Meubelmaker, Decor- en standenbouwer, Werkplaatsschrijnwerker-houtskeletbouw, Houtskeletbouwer) en Bakkerij (Medewerker bakkerij, Bakker, Banketbakker, Chocoladebewerker, Suiker- en marsepeinbewerker, Ijsbereider). Deze opleidingsprofielen zijn de eerste volledige clusters van beroepskwalificaties die vertaald worden naar onderwijsopleidingen. Daarnaast is het ook de eerste keer dat de opleidingsprofielen samen met de modulaire opleidingenstructuren van het dbso werden ontwikkeld. De logica van de Vlaamse kwalificatiestructuur volgend, kunnen de keuzes die gemaakt worden in de opleidingsprofielen een belangrijke invloed hebben op het aanbod in andere onderwijsniveaus. Daarom werd er hier bij de adviesvoorbereiding extra aandacht aan besteed. De Vlor formuleert een aantal principiële bedenkingen over de totstandkoming van het onderwijsaanbod. In de eerste plaats is er een nood aan afstemming van de procedures van de verschillende onderwijsniveaus en -vormen. Dat is een absolute voorwaarde om tot een rationeel en transparant aanbod te komen. Daarnaast kan de diplomagerichtheid van een aantal opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs gevolgen hebben voor de onderwijskwalificaties in het voltijds en deeltijds secundair onderwijs. Op een moment dat de debatten over de hervorming van het secundair onderwijs nog volop lopen, wijst de Vlor er op dat de diplomagerichtheid van opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs geen gevolgen kan hebben voor het leerplichtonderwijs. Er moet wel een discussie over de samenhang tussen de basisvorming in de verschillende onderwijsniveaus opgestart worden. Tot slot kondigt de raad een advies op eigen initiatief aan over de opportuniteitstoets voor de clusters Bakkerij en Hout. Voor de cluster hout gaat de Vlor akkoord met de voorstellen van opleidingsprofielen mits er een aantal aanpassingen gebeuren om ervoor te zorgen dat keuzes die in het volwassenenonderwijs gemaakt worden, geen gevolgen hebben voor opleidingen in andere niveaus, zowel op het vlak van inhouden als op het vlak van modules. Voor de cluster bakkerij gaat de raad akkoord met de voorstellen van opleidingsprofielen, maar wordt er wel gevraagd om te onderzoeken of het wenselijk is dat er verschillende instapvereisten gehanteerd worden voor opleidingen die tot eenzelfde beroepskwalificatie leiden.
Download hier het volledige advies (PDF, 195.75KB)