Advies over opleidingsprofielen Secretariaatsmedewerker en Secretariaat-talen voor secundair volwassenenonderwijs

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren heeft een gunstig advies uitgebracht over de voorgestelde profielen van de nieuwe opleidingen Secretariaatsmedewerker en Secretariaat-talen in het studiegebied Handel van het secundair volwassenenonderwijs. Zij kunnen de voorlopige modulaire structuurschema's Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO3) en Secretariaat-Talen (TSO3) vervangen.

Beide opleidingen streven gedeeltelijk dezelfde basiscompetenties na en ze delen ook drie modules: ‘Kantoorsoftware: tekstverwerking 1 & 2' en ‘Klaviervaardigheid'.

Welk beroep?
De raad vraagt de overheid om in het opleidingsprofiel Secretariaatsmedewerker duidelijker te omschrijven voor welk(e) beroep(en) de afgestudeerden zijn opgeleid. Dat komt het civiel effect van de nieuwe modulaire beroepsopleiding ten goede.

Vreemde talen
Het voorgestelde opleidingsprofiel Secretariaatsmedewerker geeft de CVO's de keuze om de modules vreemde talen aan te bieden als een traject van 4 modules van 60 lestijden of 3 modules van 80 lestijden. De ‘bis'-trajecten in richtgraad 2 van het studiegebied Talen staan hiervoor model. De raad vraagt zich af wat dit betekent voor de cursist en wil zijn oordeel laten afhangen van de evaluatie van die ‘bis'-trajecten door de inspectie volwassenenonderwijs vorig werkjaar. Als ze behouden blijven in de opleidingsprofielen Talen, dan vindt de raad ze ook aanvaardbaar voor deze opleidingsprofielen.

De opleiding Secretariaat-talen streeft naar basiscompetenties voor de eerste en tweede vreemde taal op het niveau B1 (threshold). De raad vindt dat goed. Voor de derde vreemde taal acht hij niveau A2 (waystage) nodig en niet A1 (breakthrough).

Burotica TSO3
De raad vindt dat het voorlopig modulair structuurschema Burotica TSO3 enkel opgeheven kan worden indien de module Sollicitatietechnieken die vorig jaar is toegevoegd, als een zwevende module in het studiegebied Handel wordt opgenomen.

Download hier het volledige advies (PDF, 52.63KB)