Advies over nieuwe opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs

Artikel 24 van het decreet volwassenenonderwijs (15 juni 2007) bepaalt dat de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs vastlegt op voordracht van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO) en de pedagogische begeleidingsdiensten, en na advies van de Vlor. De Vlor bracht een gunstig advies uit over volgende voorstellen van opleidingsprofielen:
  • Verzorgende: kraamzorg;
  • Zorgkundige: kraamzorg;
  • Begeleider in de kinderopvang: kraamzorg;
  • Uitvaartmedewerker, Uitvaartassistent, Uitvaartmanager.
Na het advies van de Vlor beslist de minister of zij de opleidingsprofielen al dan niet ter goedkeuring voorlegt aan de Vlaamse Regering. Na de definitieve goedkeuring van de opleidingsprofielen kunnen de inrichtende machten en het GO! deze concretiseren in leerplannen.
Download hier het volledige advies (PDF, 158.39KB)