Advies over nieuwe modulaire structuurschema's voor het OSP-studiegebied grafische technieken

De Raad Volwassenenonderwijs opent zijn advies over de voorstellen van nieuwe modulaire structuurschema's voor het studiegebied Grafische technieken met enkele algemene bemerkingen bij de uitgangspunten. Zo merkt hij op dat de structuurschema's sterk schatplichtig zijn aan het experiment modularisering en vraagt om verwijzigen naar dat experiment in de beschrijvingen te schrappen. Hij waardeert dat de schema's goed afgestemd zijn op het volwassenenonderwijs, maar vraagt om de verschillen in niveau-indeling met het OSP weg te werken. (Een reeks opleidingen beschouwen als BSO3 ipv TSO3). Hij vraagt om het niveau te koppelen aan een opleiding in plaats van aan een module. Een definitie van corpusopleiding ontbreekt. De raad twijfelt ook of een indeling in praktisch en theoretisch vak nog relevant is als het om ervaringsgericht onderwijs gaat.

De raad doet dan vijf voorstellen die de volledigheid van het aanbod in het studiegebied Grafische technieken ten goede kunnen komen.

Daarna volgen opmerkingen per opleiding.

Tenslotte vraagt de Raad om nog een opleiding Grafisch ontwerper TSO3 aan de lijst toe te voegen, samengesteld uit een aantal reeds ontwikkelde modules.

Download hier het volledige advies (PDF, 63.09KB)