Advies over nieuwe modulaire opleidingen voor de invoering van het studiegebied Mode in het secundair OSP

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren steunt het voornemen van de overheid om het studiegebied Mode in te voeren in het onderwijs voor sociale promotie en geeft een gunstig advies aan de voorstellen voor opleidingen op niveau BSO3 in dit studiegebied.

De dertien opleidingen kunnen een aantal vergelijkbare BSO3-opleidingen vervangen die verdwijnen uit het studiegebied Huishoudelijk onderwijs (Kleermaken dames, Patroonstudie, Breien, Modes en modeartikelen, Kunst in de woning en Kleding). De raad vat het studiegebied Mode op als de professionele tegenhanger van het luik “naaien” op BSO2-niveau in het huishoudelijk onderwijs. Een vergelijkbaar concept bestaat al met de studiegebieden Voeding en Land- en Tuinbouw als tegenhangers van de BSO2-pijlers “Koken” en “Inrichten van de woning” die eveneens andere competenties beogen.

De raad meent dat de voorgestelde opleidingen geslaagde cursisten reële tewerkstellingskansen bieden in de modesector, al zullen ze meestal nog interne bedrijfsopleidingen moeten volgen.

In zijn advies formuleert de raad enkel een paar specifieke bemerkingen over de voorgestelde opleidingen. Hij stelt bijvoorbeeld voor om de module “Basis naaien” in nevenschakeling aan te bieden omdat dit de flexibiliteit beter ten goede komt dan de voorgestelde volgorderelatie. Bij sommige modules waarin veel technische bagage wordt meegegeven, vindt de raad het nuttig een gedeelte praktisch vak (PV) in te ruilen voor technisch vak (TV).

Kleurenconsulent

De raad stelt voor om de zwevende modules “Kleuradvies” en “Kleur- en stijladvies” samen te voegen tot een bijkomende opleiding “Kleurenconsulent BSO3”. Het zou de herkenbaarheid voor de cursist en de arbeidsmarkt ten goede komen. Meteen zou men in andere studiegebieden zoals Lichaamsverzorging, eveneens de genoemde optionele modules kunnen vervangen door de bijkomende opleiding Kleurenconsulent.

Download hier het volledige advies (PDF, 46.15KB)