Advies over nieuwe modulaire opleidingen in studiegebieden Talen en NT2 van secundair OSP

De Raad Volwassenenonderwijs geeft een gunstig advies over een reeks voorstellen voor nieuwe modulaire taalopleidingen, in uitvoering van art.15 van het decreet volwassenenonderwijs. Het advies behandelt

  • acht opleidingen vreemde talen ‘Professioneel juridisch richtgraad 4';
  • negen taalopleidingen Hebreeuws (R1 tot 4, educatief R1 tot 4 en schrift R1;
  • een opleiding Nederlands tweede taal ‘Professioneel juridisch richtgraad 4'.

De raad maakt geen fundamentele bemerkingen bij de voorgestelde opleidingen en hun uitwerking. Het advies beperkt zich tot enkele opmerkingen over specifieke punten.

Download hier het volledige advies (PDF, 36.54KB)