Advies over modulaire opleidingen voor studiegebied Koeling en Warmte van het secundair OSP

In dit advies beoordeelt de Raad Volwassenenonderwijs de voorstellen voor nieuwe modulaire structuurschema's die de overheid heeft ontwikkeld voor het studiegebied Koeling en warmte in het kader van artikel 15 van het decreet volwassenenonderwijs. Het gaat over de volgende opleidingen:

 • Airco-technieker TSO3
 • Buisfitter kunststof BSO3
 • Buisfitter staal BSO3
 • Dakdekker leien en pannen BSO3
 • Dakdekker metalen dak BSO3
 • Dakdichter BSO2
 • Industrieel isolatiewerker BSO3
 • Installateur centrale verwarming TSO3
 • Installateur individuele gasverwarming BSO3
 • Koelmonteur BSO3
 • Koeltechnieker TSO3
 • Loodgieter BSO3
 • Monteur centrale verwarming BSO3
 • Monteur klimatisatie BSO3
 • Plaatbewerker BSO3
 • Polyvalent dakdekker BSO3
 • Sanitair installateur BSO3
 • Technieker centrale verwarming TSO3
 • Technieker klimatisatie TSO3

De overheid opperde het idee om de opleidingen Polyvalent dakdekker, Dakdekker etalen dak, Dakdekker leien en pannen en Dakdichter enkel op te nemen in het studiegebied Bouw en de opleidingen Buisfitter en Plaatbewerker in het studiegebied Mechanica-elektriciteit. De raad is er niet voor te vinden om deze opleidingen over te hevelen naar andere studiegebieden. Hij ziet er geen graten in dat eenzelfde opleiding eventueel in twee studiegebieden voorkomt.

Het advies bevat verder een aantal specifieke opmerkingen en suggesties over benaming, structuurschema's of competenties van vijf opleidingen. Als al deze opleidingen (zie bijlagen) kunnen worden geïmplementeerd, dan mogen de nieuwe voorstellen alle voorlopige modulaire structuurschema's uit het studiegebied Koeling en warmte vervangen.

Download hier het volledige advies (PDF, 38.9KB)