Advies over modulaire opleidingen Kinderzorg - Begeleider in kinderopvang en Begeleider buitenschoolse kinderopvang in studiegebied Personenzorg in OSP

De Raad Volwassenenonderwijs adviseert positief over dit voorstel voor het nieuwe modulaire structuurschema van de opleiding Kinderzorg BSO3 in het studiegebied Personenzorg van het secundair OSP, dat de overheid indiende in het kader van artikel 15 van het decreet volwassenenonderwijs.

Hij stelt wel voor om een dubbele opleidings- en certificaatbenaming te gebruiken: “Kinderzorg / Begeleider in de kinderopvang”. Eens de benaming “Begeleider in de kinderopvang” door Kind en Gezin en door onderwijs erkend wordt, moet het de benaming “Kinderzorg” zo snel mogelijke vervangen. Het gebruik van een dubbele opleidings- en certificaatbenaming kan dus slechts een overgangsmaatregel zijn.

De raad vraagt ook om in het volwassenenonderwijs het certificaat “Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang BSO3” te kunnen uitreiken aan cursisten die de deelcertificaten “zorg in de kinderopvang” en “begeleiding van het schoolgaande kind” hebben behaald. Voorwaarden zijn wel dat de inhouden van beide modules afgeleid zijn van het gelijknamige SERV-beroepsprofiel en dat Kind en Gezin deze vraag steunt.

Download hier het volledige advies (PDF, 32.12KB)