Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het platform voor gezondheids- en welzijnsinformatie