Advies over een format voor einddoelen

De overheid ontwikkelde een format om einddoelen (een koepelterm voor eindtermen, basiscompetenties en dergelijke) te beschrijven. Door ze competentiegericht te formuleren en descriptorelementen te gebruiken, hoopt de overheid een sterkere systematiek te krijgen in de formulering van einddoelen. De Vlor heeft bedenkingen over de meerwaarde van de voorliggende format in de huidige stand van de discussie.
Download hier het volledige advies (PDF, 329.39KB)