Advies over de voorstellen van voorlopige modulaire structuurschema's in het secundair onderwijs voor sociale promotie (2002)


Dit advies start met een ruime situering van de procedure van de voorlopige modulaire structuurschema's. Nadien volgt een gemotiveerd gunstig of ongunstig advies voor elk van de correct en volledig ingediende voorstellen voor nieuwe structuurschema's of wijzigingen aan bestaande schema's voor de opleidingen op het niveau secundair onderwijs. Bij wijze van dienstverlening stelt de Vlor de lijst met alle schema's en de bijhorende doelstellingen online ter beschikking als bijlage.
Download hier het volledige advies (PDF, 65.78KB)