Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs en de basiseducatie

De Vlor bracht advies uit over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs en de basiseducatie, conform de bepalingen van art. 24 van het decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007. Volgens dit artikel bepaalt de Vlaamse Regering, op voordracht van de stuurgroep en na advies van de Vlor, de opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs en voor de basiseducatie. Het advies heeft betrekking op volgende voorstellen van opleidingsprofielen voor:

  • autobuschauffeur
  • autocarchauffeur
  • begeleider-animator
  • behoudsmedewerker erfgoed
  • specialisatiemodules Bibliotheek-, archief- en documentatiekunde
  • vakman houtsnijwerk
  • Maatschappijoriëntatie
  • Nederlands (NT1)
  • ICT
Download hier het volledige advies (PDF, 197.94KB)