Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs

Artikel 24 van het decreet volwassenenonderwijs (15 juni 2007) bepaalt dat de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs vastlegt op voordracht van de stuurgroep en na advies van de Vlor. De Vlor gaf een gunstig advies over volgende voorstellen van opleidingsprofielen:

  • Studiegebied Auto: Heftruckchauffeur, Reachtruckchauffeur, Fietshersteller, Mecanicien bromfietsen en motorfietsen;
  • Studiegebied Handel: Behandelaar luchtvracht en bagage, Magazijnier, Verhuizer
  • Studiegebied ICT: Start to ICT, ICT en administratie, ICT en sociale media, ICT in een educatieve context, ICT in een creatieve context, Webcontent, App-ontwikkeling, ICT besturingssystemen en netwerken, ICT programmeren;
  • Studiegebied Voeding: Medewerker slagerij, Slager - spekslager, Slager distributie, Wild- en gevogelteslager, Bereider van vleesproducten (charcutier), Vleesbereider, Vleesbewerker, Uitbener - uitsnijder.

Voornaamste opmerkingen

Nood aan overzicht

De opleidingsprofielen gebaseerd op beroepskwalificaties van eenzelfde cluster bevatten vaak gemeenschappelijke modules. Het komt ook voor dat een opleiding integraal deel uitmaakt van een andere opleiding. Met het onderwijsdecreet XXV is een centrumbestuur dat onderwijsbevoegdheid bezit voor een opleiding waarvan andere opleidingen integraal deel uitmaken, sinds dit schooljaar gemachtigd om een certificaat van een onderliggende opleiding uit te reiken aan de cursist. De Vlor adviseert een overzichtelijk en geactualiseerd totaalschema op te stellen, zodat zowel de cursist als het centrum op een toegankelijke wijze kunnen nagaan welke studiebewijzen uitgereikt kunnen worden.

Profielen moeten inspelen op nieuwe technieken

In het profiel voor studiegebied Auto wordt er aandacht besteed aan elektriciteit, maar komt elektronica niet aan bod. Gezien de technologische evoluties van vandaag is dat echter een belangrijk element. De Vlor is echter van oordeel dat het opleidingsprofiel voldoende ruimte laat voor de leerplanmakers om belangrijke klemtonen alsnog te integreren. Mochten er in de toekomst bijkomende modules nodig zijn om voldoende aandacht te besteden aan de technologische evoluties, zal een actualisering van de betrokken opleidingsprofielen zich opdringen. Ook het studiegebied ICT is erg onderhevig is aan snelle technologische ontwikkelingen en trends, waardoor er bezorgdheid ontstaat dat het ontwikkelingswerk alweer achterop loop op de snel evoluerende trends. Ook hier is voldoende ruimte voor de leerplanmakers om in te spelen op nieuwe technieken.

Download hier het volledige advies (PDF, 208.86KB)