Advies over de voorstellen van opleidingsprofiel voor het secundair volwassenenonderwijs

De Vlor bracht een advies uit over twee voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs (SVO):
  • Alle studiegebieden met diplomagerichte opleidingen: Toevoeging Geletterdheidsmodules
  • Begeleider in de kinderopvang uit het studiegebied Personenzorg: Toevoeging van uitbreidingsmodule 'Kennismaken met de gezinsopvang'
De Vlor gaf aan beide voorstellen een gunstig advies. Daarbij werden een aantal opmerkingen gegeven. Voor de geletterdheidsmodules oordeelt de raad dat het gebruikte referentiekader te weinig raakvlakken heeft met andere onderwijsniveaus en een erg gedetailleerd karakter heeft waardoor er weinig ruimte is voor een vertaling naar modules. Daarnaast wordt het concept geletterdheid onterecht vernauwd tot Nederlands en leren leren. De Vlor adviseert dat er beter kan worden uitgegaan van een brede invulling van het concept geletterdheid. Het toevoegen van de uitbreidingsmodule 'Kennismaken met de kinderopvang' vindt de Vlor een noodzakelijke aanvulling op de opleiding Begeleider in de kinderopvang. Deze uitbreiding dringt zich namelijk op na het nieuwe decreet van 1 april 2014 over de Opvang van Baby's en Peuters waarvan het attest van de modules Kennismaken met de gezinsopvang een onderdeel is van de kwaliteitsvoorwaarden. Na het advies van de Vlor zal de Vlaamse Regering een beslissing nemen over de goedkeuring van de geadviseerde opleidingsprofielen, waarna de inrichtende machten en het GO! ze verder kunnen concretiseren in leerplannen. Definitief goedgekeurde opleidingsprofielen worden gepubliceerd op de website van AKOV.
Download hier het volledige advies (PDF, 192.67KB)