Advies over de voorlopige modulaire structuurschema's in het hoger OSP (2004)

Zoals elk jaar adviseert de Raad Volwassenenonderwijs over de aanvragen om in het hoger onderwijs voor sociale promotie bestaande voorlopige modulaire structuurschema's te wijzigen of nieuwe schema's in te voeren. Eens goedgekeurd gelden de structuurschema's voor alle centra die de modulaire opleiding aanbieden.

Wijzigingen aan de voorlopige modulaire structuurschema's:

 • GPB-opleiding (categorie Pedagogisch)
  De opleidingsverstrekkers hebben samengewerkt aan een volledig vernieuwd structuurschema voor de GPB-opleiding (getuigschrift pedagogische bekwaamheid). Het is gebaseerd op de basiscompetenties van de leraar secundair onderwijs groep 2. Dat zijn de basiscompetenties voor de lerarenopleidingen die een ‘vervolgopleiding' zijn.

  Het huidige structuurschema voor de GPB-opleiding is niet onderbouwd met basiscompetenties. Daardoor hebben de centra de modules en eenheden niet altijd dezelfde inhoud gegeven. In het vernieuwde structuurschema zijn de basiscompetenties in clusters samengebracht en over modules verdeeld. Het schema kan zorgen voor een gelijkaardige inhoudelijke onderbouw van de GPB-opleiding in de 22 opleidingscentra en bevordert de uitwisselbaarheid van deelcertificaten. Het aantal lestijden verandert amper. De studieduur blijft minimum twee jaar. De raad adviseert om het aantal stage-uren niet te verkleinen.

  Als de overheid het vernieuwde leertraject goedkeurt, nemen de centra het in september 2005 in gebruik. De raad vindt wel dat het profiel van de leraar SO2 (vervolgopleidingen) voldoende aandacht moet besteden aan de competenties voor de leraren praktische en technische vakken, zoals het opleidingsprofiel leraren SO 1.

 • Personeelswerk (categorie Sociaal): opheffen van de vastgelegde volgorde tussen een aantal modules zodat de cursist een leertraject kan volgen dat beter aansluit bij zijn noden.
 • Seniorenconsulentenvorming (Sociaal): inhoudelijke aanpassingen aan nieuwe inzichten in dit vakgebied.
 • Bedrijfsautomatisatie (categorie Technisch): herschikken van doelstellingen en inhouden over de eenheden en naamsveranderingen als gevolg van aanpassingen aan het structuurschema Elektronica.

De raad gaf een gunstig advies aan technische correcties in de structuurschema's van de afdelingen Bank, beurs en financiën; Boekhouden (allebei Economisch) en Textielproductietechnieken (categorie Technisch).

Twee nieuwe voorstellen voor voorlopige modulaire structuurschema's in de categorie ‘Economisch' kregen een gunstig advies van de Raden Hoger en Volwassenenonderwijs:

 • Fiscale wetenschappen: dat het structuurschema ‘Fiscale wetgeving' vervangt en enkele modules overneemt uit het structuurschema ‘Boekhouden HOKTSP'. Het houdt rekening met de voorwaarden om bepaalde vrijstellingen te bekomen bij de toegangsexamens van gereglementeerde beroepen als accountant, belastingsconsulent, enz. De studieduur is minimum 3 jaar.
 • Rechtspraktijk: een nieuw structuurschema voor de modularisering van de lineaire opleiding ‘Rechtspraktijk'. Daardoor worden voor dit vakgebied behalve een einddiploma ook bijscholingstrajecten mogelijk op hogeschoolniveau. De studieduur is minimum 3 jaar.
Download hier het volledige advies (PDF, 55.76KB)