Advies over de nieuwe modulaire structuurschema's voor het studiegebied Mechanica-Elektriciteit van het secundair OSP-rubriek lassen


De Raad Volwassenenonderwijs heeft een derde advies uitgebracht over de voorstellen van nieuwe structuurschema's. Het behandelt de opleidingen ‘lassen' uit het studiegebied Mechanica-Elektriciteit. Voor verschillende andere beroepsopleidingen wacht de raad met zijn advies tot de federale overheid ze erkent in het kader van de vestigingswet voor zelfstandigen. Naar aanleiding van dit advies formuleert de Raad Volwassenenonderwijs een aantal algemene bemerkingen die niet enkel voor de lasopleidingen gelden.

De raad vindt het voorbarig om de modulaire structuur van het volwassenenonderwijs volledig te baseren op het experiment met modularisering in het secundair onderwijs. De meeste cursisten zullen trouwens niet uit modulair, maar uit klassiek secundair onderwijs komen. Hij vraagt flexibiliteit van de trajecten om ‘op maat van de cursisten' te kunnen werken en ruimte voor eventueel bijkomende vervolmakings- of specialisatiemodules. De raad vindt verder dat een deelcertificaat voor meer dan één module uitgereikt moet kunnen worden als dat beter is voor de herkenbaarheid op de arbeidsmarkt.

Opleidingen met een gedeeltelijk gemeenschappelijke inhoud, gebruiken daarvoor in de nieuwe schema's dezelfde module, over de grenzen van studiegebieden en onderwijsniveaus heen. Dat is vooral zo met basismodules. De raad vindt dat prima. Hij wijst er wel op dat men dan de samenhang goed in het oog moet houden als men een module wijzigt.

In het experiment met modulair secundair onderwijs moet een leerling eerst de modules ‘basis' afwerken alvorens aan de meer specifieke te beginnen. De raad vindt die strikte volgorde niet geschikt voor het volwassenenonderwijs. In veel opleidingen zou een cursist die een avond per week les volgt, daardoor een jaar lang enkel basismodules kunnen volgen. Dat is weinig motiverend voor wie een specifiek beroep wil leren. De strikte volgorde dwingt de centra voor volwassenenonderwijs bovendien in een organisatorisch keurslijf en veroorzaakt veel administratie rond vrijstellingen.

In de structuurschema's die de overheid voorstelt voor de beroepsgerichte opleidingen heeft een module een vast niveau. De module behoudt dat niveau als ze voorkomt in opleidingen van een ander niveau. Dat heeft gevolgen voor het loon van de lesgevers, want het niveau van de module bepaalt mee het loonbarema van wie ze geeft. In het huidige systeem nemen alle modules het niveau aan van de opleiding waarin ze voorkomen. Als modules voortaan een vast niveau hebben, dan vraagt de raad mogelijke nadelige gevolgen voor de lesgevers te neutraliseren.

De raad is tevreden dat de modulaire lasopleidingen opgesteld zijn volgens de richtlijnen van de European Welding Federation. Hij vindt dat de cursist die slaagt in deze opleidingen dan ook automatisch en gratis het Europees lascertificaat zou moeten behalen en dat de cvo's erkend zouden moeten worden om dat EWF-certificaat uit te reiken. Hij vraagt de onderwijsoverheid om daarover te overleggen met de sector.

Download hier het volledige advies (PDF, 136.65KB)