Advies over de nieuwe modulaire structuurschema's voor het studiegebied Auto van het secundair OSP


De Raad Volwassenenonderwijs heeft een vierde advies uitgebracht over de voorstellen van nieuwe structuurschema's. Het behandelt de opleidingen uit het studiegebied Auto voor het secundair onderwijs voor sociale promotie. De federale overheid heeft ze intussen erkend in het kader van de vestigingswet voor zelfstandigen. De raad herhaalt in dit advies een aantal algemene opmerkingen over de nieuwe modulaire structuurschema's die hij al maakte in het advies over de lasopleidingen. (Zie advies 004)

De raad hoopt dat de overheid in de nieuwe structuurschema's voldoende rekening gehouden heeft met specifieke reglementering zodat de transport- en automobielsector de opleidingen van het volwassenenonderwijs zeker erkennen. De aandacht voor milieu- en veiligheidsvoorschriften vindt de raad terecht. Maar hij wijst erop dat de scholen, en zeker de cvo's, niet de financiële draagkracht hebben om zelfs aan de minimale milieu- en veiligheidsvoorschriften te voldoen.

Voor het gereglementeerd beroep motorfietsmecanicien blijkt geen passende opleiding voorzien in het OSP. De raad vraagt zich af of dat toch niet wenselijk is. Men zou ze bijvoorbeeld kunnen afleiden van de opleiding ‘Mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens' of van ‘Mecanicien bromfietsen en tuinmateriaal'.

Download hier het volledige advies (PDF, 154.11KB)