Advies over de modernisering eindtermen in het basisonderwijs

In september 2023 worden nieuwe eindtermen ingevoerd in het basisonderwijs. AHOVOKS wil volgend schooljaar starten met het ontwikkelen van die eindtermen. Voordat de ontwikkelcommissies aan de slag gaan, zal de Vlor een advies uitbrengen met een aantal duidelijke stellingnames om richting te geven aan het ontwikkelwerk .