Advies over de administratieve lastenverlaging, de kwaliteit en de vereenvoudiging van de regelgeving

Op vraag van de Vlaamse minister-president doet de Vlor enkele suggesties om de ‘planlast' te beperken en de regelgeving efficiënter en overzichtelijker te maken.

De onderwijsraad opent het advies met enkele algemene bedenkingen.

  • De Vlor mist in de documenten van de overheid een algemene visie over planlast en helderer regelgeving.
  • Vaak kan de verwoording van de onderwijswetgeving eenvoudiger.
  • De regelgeving vereenvoudigen mag geen aanleiding zijn om hervormingen door te voeren.
  • Het is niet wenselijk dat als de overheid autonomie geeft aan de instellingen, het probleem van overregulering op een lager niveau opduikt, bijv. via dwingende richtlijnen in de instellingen. De handleiding voor goede regelgeving van het departement Onderwijs verdient daarom ruime verspreiding.
  • Verwarring over de regelgeving verkleint als er vooraf meer aandacht is voor de implementatie en ze niet te snel wijzigt. Men moet ook de normale chronologie in besluitvorming respecteren en er mag evenmin ‘informele' regelgeving ontstaan die niet door het parlement is gestemd.
  • De Vlor steunt elk initiatief dat de administratieve last vermindert.

Als eerste aandachtpunten stelt de Vlor stelt voor om één samenhangend decreet op te stellen voor alle leerlingenvervoer en om de bestaande regelgeving voor het secundair onderwijs in één niveaudecreet te gieten dat ook de bepalingen voor het buitengewoon onderwijs omvat.

Om de administratieve belasting van scholen en instellingen te verkleinen verwacht de Vlor heil van het aangekondigde anonieme leerlingennummer en van een centrale databank met ‘schooldossiers' bij het departement Onderwijs. Verschillende instanties (inspectie, de overheid, wetenschappers) kunnen de gegevens dan raadplegen zonder dat scholen telkens opnieuw, vaak dezelfde informatie moeten verzamelen en doorspelen. De Vlor vraagt om deze databanken uit te bouwen voor alle onderwijsniveaus en -sectoren.

Download hier het volledige advies (PDF, 76.12KB)