Advies over de aanpassing van het structuur- en ordeningsbesluit voor het O.S.P.


De Raad Volwassenenonderwijs stelt in dit advies een reeks wijzigingen voor aan het structuurbesluit en het ordeningsbesluit voor het onderwijs voor sociale promotie. Het structuurbesluit deelt de opleidingen en afdelingen van het secundair OSP in studiegebieden in. Het ordeningsbesluit bevat een indeling van de afdelingen van het hoger OSP in categorieën.

De bedoeling is beide besluiten opnieuw actueel te maken.

Telkens de minister de programmatie van een nieuwe afdeling of opleiding goedkeurt, moet de benaming opgenomen worden in één van die besluiten. De raad beveelt aan om na elke aanpassing de integrale versie van relevante bijlagen in het structuur- of ordeningsbesluit op te nemen zodat de centra altijd over de meest recente versie beschikken.

Het advies suggereert taalkundige en technische correcties, het toevoegen van de benamingen die tot en met dit schooljaar goedgekeurd zijn en van de benamingen van de nieuwe modulaire opleidingstrajecten waarover de raad al heeft geadviseerd. Het stelt ook voor om een heel aantal benamingen te schrappen omdat ze in onbruik zijn geraakt. De centra zijn daarover geconsulteerd om te vermijden dat er opleidingen of afdelingen zouden verdwijnen die zij niet jaarlijks maar toch nog af en toe wensen aan te bieden.

Download hier het volledige advies (PDF, 58.72KB)