Advies opleidingsprofielen secundair volwassenenonderwijs en hoger beroepsonderwijs

Definitief goedgekeurde opleidingsprofielen worden gepubliceerd op de website van AKOV-curriculum.
Download hier het volledige advies (PDF, 197.5KB)