Advies modulaire opleidingen Maatschappij-oriëntatie, NT1, Opstap Frans, Opstap Engels voor de basiseducatie

De Raad Volwassenenonderwijs heeft een volgende reeks modulaire opleidingen voor de basiseducatie beoordeeld. Het gaat over opleidingsprofielen voor Maatschappij-oriëntatie, Nederlands (NT1), Opstap Frans en Opstap Engels.

De raad vindt dat de voorgestelde opleidingen voldoende flexibel zijn opgebouwd en rekening houden met de verschillende doelgroepen van de basiseducatie. Of de vooropgestelde doelen haalbaar zijn voor de meerderheid van de cursisten, zal zeker opgevolgd en geëvalueerd moeten worden. Om de trajecten in de basiseducatie zo toegankelijk mogelijk te houden, formuleert de raad wel een aantal aandachtspunten bij de instapvereisten. Voor de opleidingen Opstap Frans en Opstap Engels stelt hij een alternatief traject voor.

De raad meent ook dat modularisering hand in hand kan gaan met de vraag naar maatwerk in de basiseducatie. Men kan immers doelen uit bestaande modulaire opleidingen op centrumniveau selecteren en groeperen.

Ten slotte vraagt de raad zich af of de centra basiseducatie niet geschikt zijn om het getuigschrift basisonderwijs en het getuigschrift van de eerste graad secundair onderwijs uit te reiken. Hij hoopt dat de overheid dat wil overwegen. Als de minister de modularisering in de basiseducatie ten gronde regelt met een besluit van de Vlaamse Regering, dan wil de raad daarover graag advies uitbrengen.

Download hier het volledige advies (PDF, 53.47KB)