Aandachtspunten voor onderwijsonderzoek

Na de beslissing om het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) niet te verlengen, kiest de Vlaamse overheid voor een nieuw kader voor beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

In een brief aan minister Ben Weyts zette de Vlor op 8 juli 2020 de meerwaarde van een steunpunt nog eens in de verf en gaf hij de aandachtspunten mee van de onderwijspartners voor het nieuwe kader voor onderwijsonderzoek:

  • Om onderwijsbeleid op langere termijn te kunnen onderbouwen, is er nood aan structureel onderwijsonderzoek;
  • Naast onderzoek dat inspeelt op de actualiteit, moet er ook ruimte zijn voor longitudinaal onderzoek;
  • De onafhankelijkheid voor de onderzoekers moet gegarandeerd worden. Zij moeten in alle vrijheid beleidsaanbevelingen kunnen formuleren. Die aanbevelingen vormen de basis voor reflectie en debat om draagvlak te creëren voor beleidsmaatregelen;
  • Om de resultaten van onderzoek te kunnen dissemineren en valoriseren, moeten de onderzoeksrapporten systematisch, transparant én snel worden vrijgegegeven. De onderzoekers moeten autonoom met hun resultaten naar buiten kunnen treden.

Omdat alle onderwijspartners vertegenwoordigd zijn in de Vlor, is de raad het uitgelezen forum om de kennisvragen voor beleidsgericht onderzoek te verzamelen.