Wie is de Vlor?

Representatieve samenstelling

De samenstelling van de Vlor is geregeld bij besluit van de Vlaamse Regering. Iedereen die bij onderwijs betrokken is, heeft een stem in de Vlor. De onderwijsorganisaties, maar ook alle belanghebbenden zijn er vertegenwoordigd. Op die manier kan de Vlor het onderwijsbeleid mee vormgeven vanuit een onderwijskundige, pedagogische en maatschappelijke invalshoek.

De vertegenwoordiging in de Vlor gebeurt per geleding:

  • de inrichters van onderwijs
  • het personeel
  • de gebruikers
  • de directeurs
  • de sociaal-economische organisaties
  • de sociaal-culturele organisaties

Structuur

De Vlor bestaat uit een Algemene Raad en vier deelraden voor de verschillende onderwijsniveaus.

Het bestuur van de Vlor wordt waargenomen door het Vast Bureau.

De voorzitters van de deelraden worden telkens verkozen uit de leden van de raad, behalve in de Algemene Raad. De leden van de Algemene Raad kiezen de voorzitter van de Vlor uit externe kandidaten.

De Algemene Raad

De Raad Basisonderwijs

De Raad Secundair Onderwijs

De Raad Hoger Onderwijs

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren