Werkprogramma

In januari 2019 bracht de Vlor een memorandum uit voor de nieuwe Vlaamse regering. Daarin formuleerden de onderwijspartners de prioriteiten waarin de nieuwe regering zou moeten investeren op vlak van onderwijs. In het werkprogramma leest u wat de Vlor dit werkjaar plant te doen rond die zeven prioritaire thema‚Äôs:

  • brede, ambitieuze en kwaliteitsvolle vorming
  • voldoende onderwijscapaciteit en uitdagende leeromgevingen
  • levenslang en levensbreed leren
  • gelijke onderwijskansen tijdens de hele onderwijsloopbaan           
  • inclusief onderwijs
  • onderwijsprofessionals
  • sterke en participatieve onderwijsinstellingen