Vijf fundamenten onderwijs aan jonge kinderen: bestel of download de poster

Om toekomstige pistes voor het onderwijs aan jonge kinderen te verkennen, ging de Vlaamse Onderwijsraad in dialoog met een diversiteit aan onderzoekers die specifieke expertise in onderwijs (en/of opvang) van jonge kinderen hebben. Dat resulteerde in het voorjaar van 2023 in een publicatie van een strategische verkenning als onderbouwd kader voor debat binnen en buiten de Vlor en toekomstig beleidswerk.

Uit deze strategische verkenning formuleert de Vlaamse Onderwijsraad vijf fundamenten van het onderwijs aan jonge kinderen. De raad ziet deze fundamenten als de basis voor een coherent beleid over onderwijs aan jonge kinderen. Het zijn duurzame toetsstenen voor toekomstige beleidsvoorstellen en de gezamenlijke uitbouw van onderwijs aan jonge kinderen.

  1. Onderwijs aan jonge kinderen verzekert een brede toegang
  2. Onderwijs aan jonge kinderen integreert leren, zorgen en spelen
  3. Onderwijs aan jonge kinderen bevat warme en zachte overgangen
  4. Onderwijs aan jonge kinderen biedt een krachtige taalleeromgeving
  5. Onderwijs aan jonge kinderen zet wederkerig partnerschap tussen school en ouders centraal

De vijf fundamenten voor het onderwijs aan jonge kinderen en de eerder al uitgebrachte krachtlijnen voor het basisonderwijs zijn nu samengebracht in een krachtig posterbeeld.

Poster fundamenten krachtlijnen basisonderwijs

Bestel hier de poster