Trajectbegeleiding in het DBSO; visietekst

Deze tekst geeft inspiratie voor het concept van de individuele trajectbegeleiding vanwege het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs. Het doel van de begeleiding is de jongere toeleiden naar alternerende tewerkstelling of een valabel equivalent.

De tekst is een mogelijke benadering van dit thema vanuit de centra. Hij opent met een beschrijving van trajectbegeleiding en met de uitgangspunten. Daarna volgt een omschrijving van de taken van de trajectbegeleider en van de methodologie. U kunt de visietekst hier downloaden.