VERWACHT: Zonder wrijving geen glans Identiteit en waarden in de klaspraktijk

In september 2020 zal de Vlor de resultaten publiceren van zijn strategische verkenning over identiteit en waardenbeleving op school. Die verkenning kwam er in opvolging van de startdag in 2017 over ‘diversiteit en identiteit in onderwijs’. Binnen de Vlor ging een denkgroep aan de slag om verder te reflecteren over het omgaan met verschillen op vlak van culturele en etnische en levensbeschouwelijke identiteit op school en in de klas. Naast enkele bijdragen van experten, zal het boek ‘Zonder wrijving geen glans’ een praktijkgids bevatten om concreet aan de slag te gaan op school.