Jaarverslag 2011-2012

Een jaar onderwijsbeleid door de ogen van de Vlor

47 adviezen Ook in het werkjaar 2011-2012 toetste de Vlor de beleidsplannen van de overheid aan onderwijskundige, pedagogische en maatschappelijke criteria. Dit werkjaar bracht de raad 36 adviezen uit op vraag van de minister van Onderwijs of een ander lid van de Vlaamse Regering. In zijn 11 adviezen op eigen initiatief geeft de Vlor zijn visie op de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid of op maatschappelijke ontwikkelingen of beleidsintiatieven in andere domeinen die onderwijs beïnvloeden. De raad kijkt hierbij ook over de grenzen. Onderwijsbeleid wordt immers niet alleen gemaakt van onze gemeenschap of regio. Zo volgt de Vlor de evoluties in het kader van Europa 2020 op de voet.

Halfweg de legislatuur bekeek de Vlor de concrete plannen van de minister en ging na of hij wel de juiste prioriteiten legt.