Jaarverslag 2010-2011

Over welke dossiers vroegen minister en parlement advies aan de Vlor in het schooljaar 2010-2011?
Welke standpunten nam de Vlor in over enkele belangrijke dossiers zoals de hervorming van het secundair onderwijs, de vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs, een nieuw inschrijvingsdecreet, …?
Over welke thema’s boog de raad zich in zijn adviezen op eigen initiatief, studiedagen, workshops, …
Wat doet de Vlor precies en welke onderwijspartners zitten er aan tafel?

U leest dit en nog veel meer in het jaarverslag 2010-2011.