Nieuwe website met inspirerende voorbeelden maatschappelijke thema’s op school

De samenleving in de klas

Van gezondheidsbevordering en verkeerseducatie tot wereldburgerschapseducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling...  Van scholen wordt verwacht dat ze kunnen inspelen op de meest uiteenlopende maatschappelijke vragen. Omdat dat niet altijd eenvoudig is, geeft de Vlor scholen inspiratie.

Je vind er hoe je 'nieuwe' thema’s kan integreren met minimale inspanningen. De website geeft je inspiratie om in te zoomen op de uitdagingen die passen bij je eigen context, en dwarsverbanden met andere maatschappelijke uitdagingen te leggen. Dat alles natuurlijk binnen de wettelijke kaders en passend bij je eigen schoolbeleid!