Leden overlegplatform Welbevinden en Preventie van pesten op school

De onderwijspartners

De inrichters van onderwijs

GO!

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

KOOGO

OKO

OVSG

POV

De centra voor leerlingenbegeleiding

VCLB

CLB - GO!

CLB - OVSG/POV

De leerlingen

Vlaamse Scholierenkoepel

De ouders

VCOV

GO! Ouders

Het personeel in onderwijs

ACOD Onderwijs

COC

COV

VSOA

De expertenorganisaties

Vlaams Instituut Gezond Leven

VAD

Artesis Plantijn Hogeschool

Arteveldehogeschool

Netwerk Kies Kleur tegen Pesten

Thomas More

UA

UCLL

UGent

De overheid

Kabinet Vlaams minister van Onderwijs

Departement Onderwijs & Vorming

Contactpersoon

Carine De Smet