Inspirerend materiaal voor vaardigheden afstandsleren uit InnoVET

14 mei 2020

Dertien Vlaamse tso- en bso-scholen nemen dit schooljaar deel aan InnoVET-project om hun leraren te professionaliseren via technologische innovatie. Een van de doelen van het project is om goede praktijken te delen met andere scholen. 

Naar aanleiding van de coronacrisis ontsluit InnoVET nu al enkele interessante voorbeelden uit de projecten waarmee leraren hun leerlingen technische vaardigheden kunnen aanleren via afstandsleren. Op KlasCement vinden ze bestaande (digitale) leermiddelen die geordend zijn volgens de studiegebieden en vakken in de tweede en derde graad secundair onderwijs (tso/bso). Dit najaar volgen er een heleboel lesplannen, filmpjes, handleidingen en digitale lessen.