Procedure voor de samenstelling van de Vlor

Op 1 januari 2018 worden de mandaten in de Vlaamse Onderwijsraad vernieuwd voor een periode van 4 jaar. De geledingen hebben de tijd tot 8 december 2017 om hun vertegenwoordigers in de verschillende raden voor te dragen.

De vertegenwoordigers van de directeurs in de verschillende raden worden gezamenlijk voorgedragen door de representatieve verenigingen van inrichtende machten en het GO! en de representatieve vakverenigingen. Op 13 november 2017 verscheen een algemene oproep voor vertegenwoordigers van de cursisten in de Raad Levenslang en Levensbreed Leren. Kandidaturen daarvoor kunnen eveneens ingediend tot 8 december 2017.

De verschillende raden zullen na nieuwjaar worden geïnstalleerd in hun nieuwe samenstelling: de Algemene Raad op 25 januari 2018, de Raad Basisonderwijs op 10 januari, de Raad Secundair Onderwijs op 11 januari, de Raad Hoger Onderwijs op 20 februari en de Raad Levenslang en Levensbreed Leren op 9 januari. Op deze laatste installatievergadering zullen ook de cursisten worden gecoöpteerd.

Tijdens de installatievergaderingen van de raden Basis-, Secundair Onderwijs worden ook een voorzitter en ondervoorzitter worden gekozen. Op de raden Hoger Onderwijs en Levenslang en Levensbreed Leren, zal dat gebeuren op de tweede vergadering van 20 februari 2018. Op die manier hebben de studenten (na de examens) en de cursisten (na hun coöptatie op de installatievergadering) de mogelijkheid om deel te nemen aan de stemming of om zich kandidaat stellen als voorzitter en ondervoorzitter. Voor de Algemene Raad wordt na een openbare oproep een nieuwe voorzitter verkozen. De Algemene Raad heeft hiervoor maximaal 6 maanden tijd.