De leraar op school en in de samenleving

Hoe kunnen we meer mensen motiveren om een sterke leraar te worden – én te blijven – binnen een maatschappij die de leraar ook naar waarde schat? 

In het project 'De leraar op school en in de samenleving' (2019-2022) ging de Vlor op zoek naar antwoorden op vier kernvragen:

  • Wat maakt het beroep van de leraar uniek?
  • Hoe kunnen we de aantrekkelijkheid van de leer- en werkplek versterken?
  • Hoe kunnen we de professionaliteit van leraren (blijven) versterken?
  • Hoe kunnen we het imago en de maatschappelijke waardering voor het lerarenberoep versterken?