De helden van onderwijs!

De nooit geziene gezondheidscrisis waar we met z’n allen in zitten, heeft ook het onderwijs op zijn kop gezet. We worden allemaal voor complexe uitdagingen gesteld: scholen en instellingen, onderwijspersoneel, clb, leerlingen, studenten, cursisten, de ouders, maatschappelijke organisaties, ….

Al die betrokkenen zijn op zeer korte tijd aan de slag gegaan om onderwijs zo goed mogelijk te blijven garanderen voor iedereen, ook voor de meest kwetsbare groepen. Dat vraagt van iedereen heel wat organisatie en creativiteit. Ook in onderwijs gaan vandaag heel wat helden tot het uiterste: directies, schoolteams, hogeronderwijsinstellingen, leerkrachten en docenten, leerlingen en studenten, clb, ouders, …

Hun inzet in deze moeilijke omstandigheden op het terrein verdient alle respect.

De Vlor waakt en kijkt vooruit

De Vlor heeft begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin het beleid op korte termijn maatregelen moet nemen om de organisatie van het onderwijs te garanderen. Dat de gebruikelijke procedures daarbij niet gevolgd kunnen worden, is binnen de uitzonderlijke omstandigheden zeker te verantwoorden. Dat mag echter geen afbreuk doen aan het belang van de betrokkenheid van alle onderwijspartners in het overleg over maatregelen die het hele onderwijsveld aangaan. Als overlegplatform draagt de Vlor de participatie van alle stakeholders hoog in het vaandel. Deze crisis treft ons allemaal: de inrichters van onderwijs, het personeel, … maar ook de gebruikers van onderwijs zoals de leerlingen, studenten, cursisten en ouders en maatschappelijke organisaties. Alle betrokkenen in onderwijs hebben elkaar meer dan ooit nodig en zijn vragende partij om constructief samen te werken.

Laat ons hopen dat het einde van deze crisis snel in zicht is. We kijken er alvast naar uit om alle vertegenwoordigers van de inrichters en gebruikers opnieuw samen te brengen aan de tafel van de Vlor om de uitdagingen aan te gaan voor een goede doorstart van ons onderwijs. Door zijn unieke samenstelling is de Vlor het uitgelezen forum om samen na te denken over wat deze crisis ons geleerd heeft, als inrichter, deelnemer of andere betrokkene in onderwijs. Maar dat is werk voor later.

In tussentijd werken we aan prioritaire dossiers via schriftelijke procedures of online vergaderingen. Ook blijven we vandaag en morgen het aanspreekpunt voor de minister en het beleid. We waken erover dat alle onderwijspartners betrokken worden in het overleg over de dringende maatregelen.

De crisis treft iedereen in onderwijs. We hebben elkaar meer dan ooit nodig. Aarzel dan ook niet om een beroep te doen op ons voor jullie vragen en uitdagingen, klein of groot. We roepen iedereen op om positief te blijven en met een open geest verder te blijven samenwerken.