Carine De Smet

projectmedewerker Vlaamse Onderwijsraad

leraar Frans

Ze kunnen niet meer lezen en rekenen!
Hugo Leroy, onderwijzer

Heel regelmatig verschijnen in de pers onrustwekkende berichten over de dramatische daling van het niveau van de leerlingen. Het niveau wiskunde daalt volgens de laatste PISA-resultaten; een paar dagen geleden las ik nog het bericht dat het niveau Nederlands in de Brusselse rand onbehoorlijk is. Ik moet dan altijd denken aan net dezelfde, vaak herhaalde verzuchting van mijn schoonvader, onderwijzer tussen 1956 en 1989. Blijkt zelfs uit heel oude teksten dat al ten tijde van Seneca het niveau van de leerlingen erg achteruit ging….

Dat kan niet kloppen natuurlijk. Het niveau van de leerlingen daalt niet, daar geloof ik vast in, na 25 jaar voor de klas. Wel is het een feit dat leerlingen nu anders leren, andere dingen kennen, andere dingen kunnen. En dat is maar goed ook. Goed onderwijs bereidt de leerlingen voor op hun rol in de samenleving. Een steeds veranderende samenleving vergt nieuwe competenties, een ander soort kennis.

Deze boeiende discussies staan hoog op de agenda van de Vlor-commissie Onderwijs en Samenleving, waar overleg plaats vindt tussen onderwijsactoren en organisaties die werken rond wereldburgerschapseducatie en gezondheidsbevordering. Ook uit de contacten met partners uit andere landen (binnen het netwerk EUNEC) komt naar voren hoe onderwijs zich verhoudt tot de maatschappelijke context; die is, zelfs binnen de EU, superdivers.

Misschien is het dan niet zo erg dat de kinderen van vandaag niet meer op dezelfde manier als in 1956 kunnen rekenen en schrijven?

Lees hier meer over de quote van de dag