Vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling

Met de vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling wil de Vlaamse regering verder inzetten op een duurzame samenleving met Visie 2050 als langetermijnkompas en Vizier 2030 als focus.

Voor de operationalisering van de nieuwe strategie wordt ingezet op de opvolging van Vizier 2030 via indicatoren enerzijds, en anderzijds via zes transitieprioriteiten. Voor de Vlor is daarin vooral transitieprioriteit ‘Leven, leren en werken in 2050’ belangrijk.

De verantwoordelijke ministers zijn hier Hilde Crevits (Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw) en Ben Weyts (Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand).